06.07.2012

Kotikallion tiiveys huippuluokkaa!

Kotikallion tiiveys on mitattu ja tulos oli erinomainen!

Uuden 1.7.2012 voimaan astuneen Suomen rakentamismääräyskokoelman D3-2012 mukaisesti rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4,0 (m3/(h m2).

Kotikalliosta mitattiin vaatimuksen mukaisesti 6 luhtitaloasuntoa. q50 tulokset olivat välillä 0,57 - 1,03 (m3/(h m2), lopullinen ilmanvuoto q50 on mitattujen keskiarvo 0,8 (m3/(h m2). Tulos on erittäin hyvä (ilmanvuotoluku q50 < 1,0 (m3/(h m2). Ks. lisätietoja rakennusvalvonnan tiiveyskortista.

Rakennuksen ulkovaipan tiiveys on tärkein tekninen ominaisuus hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi sekä edellytys rakenteiden oikein toimimiselle! Tiiveys varmistaa ettei rakenteisiin pääse sisäilman kosteutta, joka aiheuttaisi home- ym. mikrobihaittoja.

Nastarakennuksen laatukodeissa on varmasti turvallista asua ja arvo säilyy!