18.06.2010

Kotikunnaan tiiveys erinomainen!

Kotikunnaan tiiveys on mitattu ja tulos oli erinomainen!

Suomen rakentamismääräyskokoelman D3-2010 mukaisesti rakennusvaipan ilmanvuotoluku n50 saa olla enintään 4,0 1/h.

Kotikunnaasta mitattiin vaatimuksen mukaisesti 6 pari- /rivitaloasuntoa. n50 tulokset olivat välillä 0,7 - 0,9 1/h, lopullinen ilmanvuotoluku n50 on mitattujen keskiarvo 0,8 1/h. Tulos on erittäin hyvä (ilmanvuotoluku n50 < 1,0 1/h). Virallinen RT 80-10974 -ohjekortin mukainen tilastollisen keskihajonnan huomioiva lopputulos kaikista kuudesta mitatusta oli tasan 0,9 1/h eli erittäin hyvä.

Rakennuksen ulkovaipan tiiveys on tärkein tekninen ominaisuus hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi sekä edellytys rakenteiden oikein toimimiselle! Tiiveys varmistaa ettei rakenteisiin pääse sisäilman kosteutta, joka aiheuttaisi home- ym. mikrobihaittoja.

Nastarakennuksen laatukodeissa on varmasti turvallista asua ja arvo säilyy!

Kuva tietokoneen ruudulta mittaustuloksesta