11.02.2014

Kotipolun tiiveys erinomainen!

Kotipolun tiiveys mitattiin 7.2.2014 ja tulos oli erinomainen, koko yhtiön ilmanvuotoluku on 0,7.

1.7.2012 voimaan astuneen Suomen rakentamismääräys-kokoelman D3-2012 kohdan 2.3.2 mukaisesti rakennusvaipan ilmanvuotoluku q50 saa olla enintään 4,0 (m3/(h m2)).

Kotipolussa mitattiin vaatimuksen mukaisesti 6 asuntoa. Mitattujen valmiiden huoneistojen ilmanvuotolukujen q50 tulokset olivat välillä 0,60 - 0,85 (m3/(h m2)), lopullinen ilmanvuoto q50 on näiden keskiarvo 0,7 (m3/(h m2)). Ilmanvuotoluvun q50 ollessa alle 1,0 (m3/(h m2)) on tulos erittäin hyvä.

Kotipolun 0,7 tulos on lähes passiivitasoa (passiivitalon tiiveys pitää olla 0,6 tai sen alle). Alle 1,0 on tulosta pidetään erittäin hyvänä ja viranomaisten tulkinnan mukaan alhainen luku kuvastaa rakentamisen korkeaa laatutasoa.

Katso lisätietoja rakennusvalvonnan tiiveyskortista »

Katso Oulun Rakennusvalvonnan pientalojen tiiveyskortti 2013 »

Rakennuksen ulkovaipan tiiveys on tärkein tekninen ominaisuus hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi sekä edellytys rakenteiden oikein toimimiselle. Hyvä ilmatiiveys parantaa sisäilman laatua, koska vedontunne vähenee ja mahdollisten homeiden, epäpuhtauksien ja haitallisten aineiden kulkeutuminen vaipparakenteista ja maaperästä sisäilmaan vähenee.

Nasta-kodeissa on varmasti turvallista asua ja arvo säilyy!