10.05.2012

Nasta-kotien tiiveys jälleen erinomainen!

Kotiportin tiiveys on mitattu ja tulos oli erinomainen!

Suomen rakentamismääräyskokoelman D3-2010 mukaisesti rakennusvaipan ilmanvuotoluku n50 saa olla enintään 4,0 1/h.

Kotiportista mitattiin vaatimuksen mukaisesti 6 pari- /rivitaloasuntoa. n50 tulokset olivat välillä 0,8 - 1,0 1/h, yhdessä tulos oli 1,15. Lopullinen ilmanvuotoluku n50 on mitattujen keskiarvo 0,99 1/h. Tulos on erittäin hyvä (ilmanvuotoluku n50 < 1,0 1/h). Ks. lisätietoja rakennusvalvonnan tiiveyskortista.

Rakennuksen ulkovaipan tiiveys on tärkein tekninen ominaisuus hyvän energiatehokkuuden saavuttamiseksi sekä edellytys rakenteiden oikein toimimiselle! Tiiveys varmistaa ettei rakenteisiin pääse sisäilman kosteutta, joka aiheuttaisi home- ym. mikrobihaittoja.

Nastarakennuksen laatukodeissa on varmasti turvallista asua ja arvo säilyy!