04.08.2016

Elämyskeskus Oulunsalon Varjakkaan

Oulun kaupunki suunnittelee Niemenrannan Loiston läheisyyteen, Varjakkaan, merkittävää lähimatkailukohdetta, jossa yhdistyvät historiallinen ympäristö, loma-asuminen, pienvenesatama ja luonto.

Tavoitteena on toteuttaa palvelukeskus alueen luontoa ja historiallisesti arvokkaita rakennuksia kunnioitten. Varjakan kartano on osoitettu virkistystä ja matkailua palveleviin tarkoituksiin merkinnällä, joka velvoittaa säilyttämään pihapiirin rakennuskannan kulttuurihistoriallisen arvon. Varjakan saaressa alueet, joilla on olemassa olevaa rakennuskantaa, ovat kaavoitettu rakennussuojelualueiksi. Pienvenesatamaan on osoitettu runsaasti laajennusvaraa ja suunnitelmissa on pyritty minimoimaan sataman vaikutus Akionlahden Natura-alueeseen.

Oulun kaupunki hakee yhteistyökumppania Varjakan matkailualueen kehittämiseksi ja toteuttamiseksi.

Lue lisää Oulun kaupungin sivulta »