Tietosuojaseloste

Nastarakennus Oy:n EU:n tietosuoja-asetuksen ("GDPR") 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi.

Tällä tietosuojaselosteella toteutetaan Nastarakennus Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") 2016/679 mukainen läpinäkyvä informointi rekisteröidyille 13 ja 14 artiklan mukaisista tiedoista ja 15–22 artiklojen mukaisista rekisteröidyn oikeuksista tiiviisti esitetyssä ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

1. Rekisterinpitäjä
Nastarakennus Oy (Y-tunnus 2479309-2), Uusikatu 35, 90100 Oulu

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Olli Löppönen, olli.lopponen(@)nastarakennus.fi

3. Rekisterin nimi
Myynti- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella. Rekisterinpitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia. Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja kehittämiseen sekä mahdollisesti myös analysointiin ja tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää asuntojen varausten ylläpidon, myyntitilanteen rekisteröinnin ja kauppakirjan teon yhteydessä sekä takuuajan korjausten käsittelyssä ja hoitamisessa. Lisäksi tietoja käytetään markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri pitää sisällään asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä muut markkinointiin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Lisäksi niitä voidaan kerätä Nastarakennus Oy:n tietojärjestelmistä tai muiden palveluntarjoajien yhteydenottokanavista (esim. Etuovi.com), kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä myös rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa taikka siirtää tietoja eri palveluntuottajien järjestelmiin, kuten esim. web-hotellin webmail-palvelun osoitekirjaan, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Web-hotellin tietosuojaliite on luettavissa osoitteesta https://verkko24.fi/sopimusehdot.

8. Rekisterin suojaus
Rekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, salasanoin tai muunlaisin teknisin keinoin. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet, jotka on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin ylläpitotehtävissä. Rekisteröityjen tietoja sisältävät tulosteet säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomat eivät pääse niihin käsiksi.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot. Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuu ottamalla yhteys rekisterinpitäjään. Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Nastarakennus suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti kotisivuillamme.

 

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Google Analytics
Kävijäseuranta
Facebook
Markkinointitiedon keruu ja profilointi
Google Tag Manager
Tag Manager
Giosg Chat
Asiakaspalvelu/chat
Hyväksy
Kiellä
Peru