Uuden asunnon ostaminen

Nastarakennuksen As Oy kohteet ovat niin sanottuja RS-kohteita. RS-kohteet tarkoittavat uusia asuntoja, joiden myynti aloitetaan jo rakentamisvaiheen aikana ja joissa on ostajien ja yhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät.

RS tulee sanoista rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema. RS-kohteet tarkoittavat uusia asuntoja, joiden myynti aloitetaan jo rakentamisvaiheen aikana ja joissa on ostajien ja yhtiön hyväksi asetettu asuntokauppalain vaatimat turvajärjestelmät. Silloin voit olla varma kohteen laadusta ja siitä, että kauppa syntyy lain säädösten mukaan.


Asuntokauppalain mukaisen turvajärjestelmän tärkeimmät säännökset:

1. Rakennusliike asettaa yhtiön ja osakkeenostajan hyväksi vakuudet, joista jokin on aina voimassa.  Vakuudet ovat rakennusaikainen ja rakennusvaiheen jälkeinen vakuus, sekä suorituskyvyttömyysvakuutus, joka on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottotarkastuksesta ja josta voidaan tietyin rajoituksin korvata rakennusvirheet 10 vuoden ajan, jos myyjä ei siihen kykene.

2. Lain edellyttämiä turva-asiakirjoja, joita ovat muun muassa rakennuslupa, pääpiirustukset, rakennustapaselostus, taloussuunnitelma ja vakuudet, säilytetään pankissa, jonka kanssa solmitaan jo rakentamisen alkuvaiheessa RS-sopimus.

3. Rakennusvaiheen kauppa tehdään aina kirjallisesti.

4. Kun huoneistoista on myyty neljäsosa, pidetään osakkeenomistajien kokous. Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan, joiden kulut lisätään asunto-osakeyhtiönkuluihin. Tätä kautta ne myöhemmin kanavoituvat niin jo valinnan tehneiden kuin myöhempien ostajien maksettaviksi, vaikkei niitä olekaan arvioitu taloussuunnitelmassa.


Asuntokaupan vaiheet Nastarakennuksen RS-kohteessa

1.    Asunnon varaaminen

Ennakkomarkkinointivaiheessa asunnosta voi tehdä maksuttoman, sitomattoman varauksen. Ennakkomarkkinoinnin aikana valmistelemme hankkeen toteutusta. RS-kohteen asuntojen myynti voi alkaa, kun asuntokauppalain mukaiset turva-asiakirjat ovat valmiina ja pankissa säilytettävänä. Tehtyäsi asuntoon ennakkovarauksen, otamme sinuun yhteyttä, kun kaupanteko on mahdollista.

Ennakkomarkkinointivaiheen jälkeen asunnon voi varata sovituksi ajaksi, niin ikään ilman kustannuksia tai sitovuutta. Varausaikana ehdit hyvin valmistella rahoitustasi ja mahdollisen nykyisen asuntosi myyntiä sekä tutustua kohteeseemme tarkemmin.

2.    Kaupan tekeminen

Kaupantekovaiheessa asuntokauppalain mukainen turvajärjestelmä on asetettu yhteistyössä RS-pankkimme kanssa. Ennen kaupantekoa lähetämme kauppa-aineiston sinulle sähköpostilla etukäteen tutustuttavaksi. Varsinainen kaupanteko tapahtuu Nastarakennuksen toimistolla, sinulle parhaiten sopivana ajankohtana. Kauppakirjojen allekirjoitustilaisuudessa käydään kauppa-aineisto läpi liitteineen. Kauppa tehdään kuluttaja-asiamiehen hyväksymällä virallisella kauppakirjalomakkeella. Vaihtoehtoisesti voimme kauppakirjat allekirjoittaa sähköisellä allekirjoituksella, näin kaupan voi tehdä vaikkapa kotisohvalta.

Mikäli asunto on ostohetkellä valmis, sovimme kauppakirjojen allekirjoitustilaisuuden pankkiinne, jolloin kauppahinnan siirron jälkeen luovutamme huoneiston ja autopaikkojen avaimet sekä kodinkansion. Kauppahinta ja tilatut lisätyöt tulee olla maksettuna kokonaisuudessaan ennen kuin voimme luovuttaa huoneiston avaimet. Halutessanne allekirjoitus voidaan tehdä Nastarakennuksen toimistolla, tällöin maksusuoritus tulee tehdä verkkopankilla, jonka jälkeen voimme luovuttaa huoneiston ja autopaikkojen avaimet sekä kodinkansion.

3.    Kauppahintaerien suorittaminen

Asunnon kokonaishinnan muodostuminen: myyntihinta (=kauppahinta) + lainaosuus = velaton hinta

Myyntihinta:

Myyntihinnan maksuerät on jaettu rakennusaikana maksettaviin useampaan erään. Kaupanteosta 7 päivän kuluessa maksat vain siihen mennessä erääntyneen osan myyntihinnasta. Rakentamisen edetessä maksat loput erät kohteen maksuaikataulun mukaisesti. Asuntokauppalain mukaisesti kaksi viimeistä erää erääntyvät vasta, kun olet saanut tarkastaa valmiin asunnon.

Lainaosuus:

Osakkeenomistajalla on mahdollisuus maksaa lainaosuutensa pois kuluitta ennen taloyhtiön vastaanottotarkastusta. Tarkempia ohjeita lainaosuuden maksamisesta annetaan muuttopäiväkirjeessä, joka lähetetään ostajille vähintään yksi kuukausi ennen tarkkaa muuttopäivää. Vastaanottotarkastuksen jälkeen asiassa tulee ottaa yhteyttä isännöitsijään, joka tekee huoneistokohtaiset laskelmat lainaosuuden maksamiseksi. Lainaosuuden voi myös maksaa rahoitusvastikkeena kuukausittain taloyhtiön taloussuunnitelman mukaisesti.

4.    Lisä- ja muutostöiden sopiminen

Mahdollisista lisä- ja muutostöistä tulee sopia heti kaupanteon jälkeen. Näin saat selville, mitkä muutokset ovat mahdollisia, mihin mennessä niistä on sovittava ja mitkä ovat muutosten kustannusvaikutukset. Annamme muutostöiden kustannuksista aina kirjallisen tarjouksen ja tilaamistasi lisätöistä tehdään kirjallinen tilaussopimus. Muutostöiden laskutus tapahtuu samaan aikaan viimeisten kauppahinnan maksuerien kanssa. Lisätöistä ei mene varainsiirtoveroa.

5.    Osakkeenomistajien kokous

Kutsumme ostajat koolle, kun vähintään neljäsosa asunnoista on myyty.

Kokouksessa ostajat saavat halutessaan valita omiksi edustajikseen rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan. Tarkkailijan on oltava asuntojen myyjästä ja urakoitsijasta riippumaton ja hänen tehtävänään on valvoa rakentamisen sopimuksenmukaisuutta.

Rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan kulut lisätään asunto-osakeyhtiön kuluihin. Tätä kautta ne myöhemmin kanavoituvat ostajien maksettaviksi, vaikkei niitä olekaan arvioitu taloussuunnitelmassa.

6.    Muuttopäiväkirje ja huoneiston tarkastus

Rakentamisvaiheen kauppakirjaan merkitään asunnon arvioitu valmistumispäivämäärä. Viimeistään kuukautta ennen asuntosi valmistumista saat muuttopäiväkirjeen, jossa ilmoitamme tarkan muuttopäivän. Muuttopäiväkirjeessä kerromme myös järjestämästämme asuntokauppalain mukaisesta tilaisuudesta tarkastaa asunto ennen muuttoa. Tarkastuksessa merkitset havaitsemasi mahdolliset asumista haittaavat viat ja puutteet tarkastuspöytäkirjaan. Viimeiset erät myyntihinnasta maksetaan tarkastuksen jälkeen. Jos asunto on ostohetkellä valmis, tarkistetaan asunto ennen kaupantekoa tai pian sen jälkeen, kuitenkin ennen muuttoa.

7.    Muutto ja asunnon hallinnan luovutus

Muuttopäivänä luovutamme sinulle uuden kotisi avaimet sekä monipuolisen kodinkansion, joka sisältää huoneiston koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muuta tärkeää tietoa kodin ylläpidosta ja asumisesta. Ohjeiden noudattaminen auttaa välttämään käyttövirheiden aiheuttamat vauriot, säilyttämään kiinteistön arvon ja parantaa sen kestävyyttä. Huolto-ohjelman mukaisten tehtävien suorittaminen on edellytys rakentajan vastuiden voimassaololle.

8.     Varainsiirtovero

Asunto-osakkeiden ja autopaikkojen kaupassa ostaja maksaa varainsiirtoveroa 1,5 % osakkeiden velattomasta hinnasta. Varainsiirtovero on maksettava kahden kuukauden kuluessa siitä, kun omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä on, että kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu myyjälle.

Varainsiirtovero ilmoitetaan ja maksetaan OmaVero-palvelussa. Tarkemmat uudiskohteen ostajan varainsiirtoveron ilmoitus- ja maksuohjeet löytyvät Verohallinnon sivulta. Muista toimittaa isännöitsijälle jokaisen kaupan osalta todistus varainsiirtoverosta, vasta tämän tiedon saatuaan isännöitsijä merkitsee teidät uutena omistajana taloyhtiön osakeluetteloon.

9.    Yhtiön hallinnonluovutus

Rakentamisvaiheen aikana yhtiön hallintoa hoitaa rakennusaikainen hallitus, joka koostuu rakennusliikkeen toimihenkilöistä. Asunto-osakeyhtiön hallinto luovutetaan osakkeenostajille noin 3 kuukauden kuluttua yhtiön rakennusten valmistumisen jälkeen pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa (hallinnonluovutuskokous). Kokouksessa valitaan yhtiölle uusi hallitus. Hallinnonluovutuskokouksen kutsuu koolle Nastarakennus Oy.

10.    Omistusoikeuden rekisteröinti huoneistotietojärjestelmään

Maanmittauslaitoksen (MML) ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään kerätään tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja rajoituksista.

Nastarakennus antaa RS-pankille omistusoikeuden rekisteröintiluvan hallinnonluovutuskokouksen jälkeen, kun ostaja on maksanut kauppahinnan ja myyjän kanssa sovitut, valmistuneet ja erääntyneet lisä- ja muutostyöt sekä hoitanut muut kauppahinnan maksamiseen rinnastettavat kauppasopimuksen mukaiset velvoitteensa. Tämän jälkeen RS-pankki ilmoittaa huoneistojen omistajat sekä mahdolliset panttaukset rekisteröitäviksi huoneistotietojärjestelmään.

Erillisillä osakkeilla hallittavan autopaikan osalta RS-pankki ei tee rekisteröintiä, se pitää ostajan itse tehdä Maanmittauslaitokselle. Rekisteröinti on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun autopaikan omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omistusoikeuden siirtymisen edellytyksenä on, että kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu myyjälle.

11.  Vuosivastuutarkastus

Vuositarkastus järjestetään aikaisintaan 12 kuukautta ja viimeistään 15 kuukautta sen jälkeen, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt rakennuksen käyttöönotettavaksi. Nastarakennus lähettää tiedotteen ja toimintaohjeet koskien vuosivastuutarkastusta. Asuntokohtaiseen vuositarkastuskaavakkeeseen kirjataan mahdolliset asumista haittaavat viat ja puutteet. Yhtiö ilmoittaa muissa rakennuksen osissa, piharakennuksissa ja piha-alueilla ilmenevät virheet. Virhemääritelmän täyttävät viat ja puutteet todetaan ja tarvittavat korjaukset tehdään vuosivastuutarkastus tiedotteessa ilmoitettuna ajankohtana.

12. Asunnon ja yhtiön huolto

Avaintenluovutustilaisuudessa saamassasi kodinkansiossa on huoneiston koneiden ja laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet sekä muuta tärkeää tietoa kodin ylläpidosta ja asumisesta. Isännöitsijälle vastaanottotarkastuksen yhteydessä on luovutettu taloyhtiötä koskeva huoltokirja ohjeineen. Näiden molempien tärkeiden ohjeiden noudattaminen auttaa välttämään käyttövirheiden aiheuttamat vauriot, säilyttämään kiinteistön arvon ja parantaa sen kestävyyttä. Huolto-ohjelman mukaisten tehtävien suorittaminen on edellytys rakentajan vastuiden voimassaololle.

13. Vuositarkastuksen jälkeiset virhetilanteet

RS-kohteessa ostajien hyväksi asetettu suorituskyvyttömyysvakuutus on voimassa 10 vuotta rakennuksen käyttöönottohyväksynnästä ja siitä voidaan tietyin rajoituksin korvata rakennusvirheet, jos myyjä ei siihen kykene.


Vaihtoehtoiset ratkaisumenettelyt kuluttajariidoissa

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisellä neuvottelulla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa.

 

Käytämme evästeitä (olet hyväksynyt) (olet kieltänyt)

Mikäli klikkaat "hyväksy", annat suostumuksen oheisten kolmansien osapuolten evästeiden ja seurantatekniikoiden käytölle sekä tietojen siirrolle EU:n ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin.

Google Analytics
Kävijäseuranta
Facebook
Markkinointitiedon keruu ja profilointi
Google Tag Manager
Tag Manager
Giosg Chat
Asiakaspalvelu/chat
Hyväksy
Kiellä
Peru